Vizija:
Postati respektabilna organizacija za razvoj plesa kao sporta i kao umjetnosti, te razvoj svakog plesača kao pojedinca, sa vrhunskim rezultatima u svim aspektima djelovanja.

Misija:
Konstantnim usavršavanjem, razvijanjem i zajedničkim naporima svih trenera i plesača kao i povezivanjem i razmjenom iskustava sa ekspertima iz drugih oblasti sporta i umjetnosti, konstantno podizati kvalitet sportskog plesa u BiH, pomagati plesačima da iskoriste svoje potencijale te permanentno uzdizati ugled plesa u široj društvenoj zajednici.

Sistem vrijednosti:

- kvalitet ispred kvantiteta

- individualni pristup

- red, rad i disciplina

- konstantno napredovanje i usavršavanje

- jednak tretman za sve članove DDC-a

- multidisciplinarni pristup sportskom plesu

/
template joomla by JoomSpirit