Lokacija

Robot Hrasno bb - I sprat
Sat/Dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18:00 - 19:00

Hip Hop / LA ST

Djeca - I

(od 6 do 9 god.)

/

Hip Hop / LA ST

Djeca - I

(od 6 do 9 god.)

/  /
19:00 - 20:00

Hip Hop / LA ST

Djeca - II / Juniori

(od 10 do 15 god.) 

/

Hip Hop / LA ST

Djeca - II / Juniori

(od 10 do 15 god.)

 Kondicioni trening

Djeca - II / Juniori

(od 10 do 15 god.)

19:30 - 21:00 /

HIP HOP 

Juniori takmičari

 /

HIP HOP 

Juniori takmičari 

 /
20:00 - 21:00

LA ST takmičari

Juniori

(od 10 do 15 god.)

/

LA ST takmičari

Juniori

(od 10 do 15 god.)

/

Kondicioni trening

Juniori

(od 10 do 15 god.)

21:00 - 22:00

Komercijalni ples

Jumping Fitness

Trampoline

Komercijalni ples

Jumping Fitness

Trampoline

 /

 

 

/
template joomla by JoomSpirit