Privatni sati - individualni sat sa jednim od trenera DDC-a ili drugim gostujućim trenerom u trajanju od 45 minuta u našim prostorijama.

Skupni sati - DDC će u organizaciji svojih skupnih sati angažovati kako svoje tako i gostujuće trenere. Skupni sati su otvoreni za sve zainteresovane. Trener i tema skupnog sata biće objavljeni najmanje 7 dana prije održavanja. Prijave moguće od dana objave obavještenja pa do dana održavanja.

Pripreme i seminari - pripreme i seminari će takođe biti posvećeni nekom od segmenata plesa na kojem će se u toku priprema ili seminara intenzivno raditi. Pripreme i seminari će trajati minimalno 5 dana i obično će uključivati angažman više trenera.

Individualne pripreme - minimalno 5-dnevni intenzivni individualno kreirani program za par ili individualnog plesača. Uključuje rad jednog ili više trenera zavisno od potreba i plana.

Isplesavanja - zajednička isplesavanja će se obično organizovati nakon skupnih sati, predavanja ili u toku priprema, ali i neovisno od drugih aktivnosti. Osjetite drugačiju atmosferu, plešite sa parovima iz drugih klubova, isprobajte simulaciju takmičenja ili nastupa.

Predavanja - tematska predavanja eksperata iz oblasti plesa i drugih srodnih oblasti.

/
template joomla by JoomSpirit